Sıfır Atık

Sıfır Atık

Sıfır Atık projesi, kaynakları ve enerjiyi en üst düzeye çıkarmak ve düzenli depolama sahalarında ortaya çıkan atık miktarını azaltmak, yeniden kullanmak için malzeme ve kaynak miktarını saptırmak amacıyla entegre bir sıfır atık yönetim sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Sıfır Atık yaklaşımında sağlanacak avantajlar;

    • Verimliliğin artması

    • Temiz ortam kaynaklı performansın artması

    • İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması

    • Çevresel risklerin azalmasının sağlanması

    • Ulusal ve uluslar arası pazarda kurumun ‘’Çevreci’’ sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığın arttırılmasıdır.